viernes, 14 de noviembre de 2014

Adentrándonos no Mercado de Traballo por primeira vez (Firma invitada).

Adentrándonos no Mercado de Traballo por primeira vez

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa…”(Mahatma Gandhi)O Mercado de Traballo é cada vez máis cambiante e dinámico, estou preparado para acceder a el?

Cando imos buscar emprego debemos dirixir os nosos esforzos a coñecer o Mercado Laboral.

· Que actividades empresariais se desenvolven no ámbito territorial que abranguemos?

· Que tarefas ou funcións laborais desenvolven as persoas ocupadas nesas actividades?

· Dispoñemos da cualificación profesional necesaria para o desenvolvemento deses postos?

· Como e onde adquirila?

· Tomar contacto con profesionais de ti sector.

Imos definir que é o que buscamos e que ferramentas manexo.

Ver que piden nos perfís, que é o que che fai falta, que é o que tes, que competencias tes, que hai que reforzar, entre outras cousas.

A tarefa de coñecerse a se mism@ pode ser unha das máis interesantes e necesarias que nos formulamos na nosa vida. Trátase de ir aprendendo a mirar cara a dentro. Esta aprendizaxe vainos permitir reflexionar sobre cuestións nas que quizais nunca nos detivésemos e ter conciencia delas pode resultarnos de gran axuda á hora de tomar unha decisión sobre o noso futuro, sobre o que pretendemos e podemos chegar a ser a nivel persoal e profesional.

É por iso que a análise de n@s mesm@s, das nosas formulacións de desenvolvemento persoal e profesional nos vai ser moi útil para planificar a busca de emprego e comprobar se as nosas características son coincidentes coas que demandan as empresas.

Para chegar a un grao axeitado de autocoñecemento debemos ter en conta aspectos como:
 -A miña Personalidade" Como son?"(estabilidade emocional, control, ansiedade, autocontrol, autonomía,   iniciativa, sociable, autoestima, etc.)
-Os meus intereses " Que me gusta facer? "
-As miñas aptitudes "Que podo facer en función das miñas capacidades/ habilidades? "

Apectos Profesionais

Para elixir unha liña profesional, é dicir, o campo no que queremos desenvolver a nosa actividade, debemos valorar as nosas competencias. Por competencias entendemos "o conxunto de capacidades para realizar roles e situacións de traballo aos niveis requiridos".

Os elementos que determinan a nosa competencia son: formación e experiencia.

Formación

Conxunto de actividades, métodos e procedementos dirixidos á transmisión dos coñecementos requiridos para desenvolver unha tarefa.

Tipos de Formación

- Regulada: Fai referencia ao Sistema Educativo.
- Formación non Reglada ou Complementaria: Sistema de actividades educativas organizadas fose do sistema oficial, para facilitar distintas clases de aprendizaxe.

Experiencia

Tipos:

· Profesionais, adquiridas e desenvolvidas no desempeño dunha ocupación laboral, regulada ou non por un contrato laboral.

· Extraprofesionais, desenvolvidas no desempeño dunha actividade non remunerada ou altruísta.

Perfil Profesional

A determinación do Perfil Profesional efectuarase mediante un proceso de valoración que seguirá os seguintes pasos:

a) Delimitar o meu potencial profesional. Realizarase mediante unha análise dos intereses, capacidades, aspiracións, experiencia e aprendizaxe adquiridas.

b) Establecer o ámbito e as condicións laborais do meu posto de traballo ideal. Analizaremos as nosas preferencias profesionais, contextos de empregos e que condicións laborais son as que me gustarían ou estaría disposto a aceptar.

c) Concreción do perfil profesional. O perfil profesional é a descrición en termos ideais do que é necesario saber para realizar unha ocupación.

Durante o devandito proceso obtemos unha serie de datos e informacións que nos proporcionan pistas para a propia elección profesional.

Repasemos:

1. Coñecer os teus trazos de personalidade, intereses e aptitudes. É fundamental para enfrontarse con éxito ao proceso de busca de emprego.

2. A túa bagaxe formativa e laboral. Verase enriquecido polas aprendizaxes que adquiras nos distintos ámbitos nos que nos movamos.

3. Analizar o teu perfil profesional facilitarache determinar os postos de traballo que mellor se axustan ás túas cualidades.


Con todo isto claro, pasamos ó seguinte paso que é a procura de emprego e debe ser un traballo diario pero isto en ocasións orixina que a devandita busca sexa aburrida, moi aburrida... Non obstante, pode verse dende outro punto de vista e debemos afrontala sempre como unha oportunidade para reinventarnos ou directamente para inventarnos, se é a primeira vez que queremos acceder ao mercado de traballo.

Creatividade na procura de emprego

Para que esta procura de emprego sexa máis efectiva e menos aburrida, debemos utilizar a creatividade. Se sempre facemos a busca de emprego do mesmo xeito (enviar o mesmo CV ás mesmas empresas, polas mesmas canles, etc.) o resultado sempre será o mesmo.

Cuestionémonos un par de cousas:

Facemos ben a nosa procura de emprego? Se levamos moito tempo en desemprego a resposta seguramente será non. Ben porque non utilizamos os medios axeitados ou ben porque non estamos a buscar no mercado de traballo axeitado.

Formulemos isto dende outro punto de vista: Teño cabida no mercado de traballo no que me movo? Hai moitas posibilidades de que, se estás a ler este artigo, a resposta tamén sexa negativa.

Pois ben, xa nos confesamos con nos mesmos. Agora imos intentar encontrar as solucións. Se non podo encontrar emprego no mercado de traballo que podo facer?

En principio teño tres posibles camiños:
O primeiro é adaptarme ao mercado de traballo, é dicir, formarme en algo novo ou/e adquirir experiencia. Pero para adquirir experiencia á súa vez necesito un emprego. Encontrámonos aquí coa "pescada que se morde a cola". Imos entón a buscar experiencia de xeito alternativo, cambiemos o punto de vista (pensamento diverxente): busco traballo ou busco experiencia?

Se busco experiencia laboral podo facer un voluntariado, ou unhas prácticas en empresa. Pero ollo, as prácticas en empresa son útiles mentres adquirimos novos coñecementos e aprendizaxes, cando isto xa non é así debemos abandonalas e buscarnos outra actividade, voluntariado, etc.

O segundo camiño pasa por cambiarnos de mercado de traballo. Temos de buscar o mercado de traballo no que si teñamos cabida, ben en España ou ben no estranxeiro. Aquí encontrámonos coa dificultade de saír da nosa zona de confort, asomámonos a un abismo que fai que as nosas "pernas treman" con só pensalo.

Solución: non o penses, planifícao. O primeiro paso sería estudar en que mercado de traballo podemos ter cabida. Para iso temos que mirar ofertas de traballo doutras zonas. Así que unha primeira opción podería ser configurar alertas para recibir ofertas de emprego nos países onde estariamos interesados.

A Rede Eures é un exemplo, pois ofrece unha busca de ofertas de emprego por rexións europeas e sub-sectores de actividade e mesmo por ocupacións.

A terceira opción pasa por modificar o mercado de traballo, crear o noso propio posto de traballo. Aquí temos a opción de emprender, crear empresa, no sentido máis puro do termo ou ben ofrecernos como profesionais a outras empresas.

É difícil? Si, por suposto. Pero acaso é doado seguir sumido no tedio que produce a situación de desemprego?

Se temos unha boa idea debemos lanzarnos, "arriscarnos e intentar crear. Non é maior risco seguir no paro, quedar obsoletos na nosa profesión, caer na rutina, na depresión?

Emprender non ten que significar investir unha inxente cantidade de diñeiro, que por outro lado seguro que non temos, ou abandonar o noso obxectivo profesional.

Todo o contrario, debemos utilizar a nosa creatividade para buscar modelos de empresa nos que o investimento sexa ínfimo e que sexa o tempo libre (do que por desgracia dispoñemos cando estamos desempregados), os nosos coñecementos e formación son os nosos principais valores e achegas.

É importante, tamén, que identifiquemos cal é a nosa paixón e os nosos talentos innatos. É máis doado triunfar naquilo que nos apaixona que naquilo que facemos por obriga.

“Toda persoa ten a capacidade creativa polo mero feito de ter a condición de ser humano” (Ken Robinson).

Soamente debemos desenvolver esa capacidade creativa. Coa busca de emprego temos unha oportunidade para fomentar o devandito desenvolvemento.

Debemos cuestionarnos o por que, o onde, o cando, o para que, o con quen, etc. da nosa procura de emprego. Só así cambiaremos o chip e faremos unha busca de emprego máis creativa, amena e efectiva.No hay comentarios:

Publicar un comentario